Zorgvuldig zoekt u naar de juiste verzekeraar, die op zijn beurt een juist verzekeringsproduct adviseert. Bij voorkeur toegesneden op uw persoonlijke situatie.

Maar, worden uw kostbaarheden wel voor de juiste waarde verzekerd?

Het diamanten collier van oma, dat bijzondere Patek Philippe horloge?

De verlovingsring met diamant uit Zwitserland?

Wat verzekert u eigenlijk?

Laat dat geen vraag zijn maar een weten. En weet dat een certificaat of een gedateerd taxatierapport geen juiste onderbouwing is voor welke verzekering dan ook. Zelfs een verzekering gebaseerd op een aankoopnota kan in veel gevallen ongewenste risico’s in zich bergen.

De kans is zeer groot dat u bij schade niet het juiste bedrag ontvangt. En dat is dan dubbel pijnlijk.

Juist op het gebied van diamant, juwelen en bijzondere horloges is gespecialiseerde kennis, ervaring en bekendheid met de markt een must. Met de keuze voor een algemeen taxateur doet u zichzelf tekort en wordt een taxatie mogelijk een kostbare en onherstelbare vergissing.

Voorkom discussie en risico op een onbevredigende afwikkeling. Laat uw verzekering baseren op een uitgebreide en op feiten onderbouwde rapportage met volledige fotopresentatie. Opgemaakt door de onafhankelijk gespecialiseerd taxateur.

Als advies geef ik u mee om eenmaal per 3 jaar uw rapport te actualiseren. In het nieuwe rapport worden eventuele aankopen en mutaties verwerkt, maar zeker worden alle artikelen opnieuw getaxeerd op basis van de dan geldende marktwaarden.

Wie tussentijds de collectie aanvult kan gebruik maken van de Feniks taxatieservice op abonnementsbasis, uniek in Nederland.

Een solide basis voor uw verzekering = altijd de juiste premie = een goede investering.

Graag wissel ik met u van gedachte, ik adviseer u als onafhankelijk gespecialiseerd taxateur waarin ik uw belang altijd centraal stel.