In deze verklaring leest u hoe Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V. uw persoonsgegevens verwerkt met betrekking tot de werkzaamheden van de aangeboden en afgenomen diensten.

Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V - Gagellaan 1b - 5271 VV Sint Michielsgestel - info@fenikstaxaties.nl

Onze dienstverlening

Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V. vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van taxatie opdrachten
  • het verlenen van diensten
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
  • Uw gegevens worden alleen met uw toestemming voor andere doelen gebruikt en/of verstrekt.

Herkomst van verwerkte persoonsgegevens

Indien Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V uw persoonsgegevens gebruikt die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. Dit kan een van de volgende bronnen zijn;

  • Andere experts, taxateurs, terzake kundige en/of door u aangewezen personen en/of bedrijven.
  • De verzekeraar en/of verzekeringstussenpersoon.

Over het gebruik van deze gegevens wordt u geïnformeerd.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V. geeft uw persoonsgegeven niet door aan derden, tenzij u ons daarvoor opdracht geeft of dat hiervoor wettelijke grond bestaat.

Wat zijn uw rechten inzake de door ons verwerkte persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u van de onderstaande rechten gebruik maken. Indien uw persoonsgegevens door Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V worden gebruikt, kunt u ons een verzoek tot inzage toezenden. Hiervoor zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V onder zich heeft. Welk(e) doel(en)t die dient en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op het wissen van uw gegevens

Hiervoor kunt u een verzoek indienen. Zolang deze niet in strijd zijn met de wettelijke bewaartermijn.

Recht op rectificatie

U heeft het recht tot rectificatie van uw gegevens te vragen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt de persoonsgegevens laten overdragen naar een andere dienstverlener. Hiervoor kunt u een verzoek indienen.

Website

Door de website van Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser, apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze website.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze dienen ter optimalisering van onze website.

U kunt zich afmelden voor cookies op onze website. U kunt uw internetbrowser in stellen zodat deze geen cookies meer opslaat. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens die u actief verstrekt door o.a. gebruik te maken van ons contactformulier worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Feniks Taxaties en Expertise diensten B.V. kunt u dit schriftelijk of per email bij ons bij ons melden. Zie bovenstaande gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aldus opgemaakt 20 mei 2022.

┬ę 2024 Feniks Taxaties

Collecties Juwelen - Horloges - Diamant

Image

Erkend register taxateur